OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE

 

1. 2 posturi - expert, nivel superior, la sediul central, București, Biroul financiar, salarizare și resurse umane (1 post expert la financiar și 1 post expert la resurse umane)

2. 1 post - expert, nivel superior, la sediul central, București, Biroul administrativ

3. 2 posturi șofer, la sediul central, București, Biroul administrativ

4. 1 post - expert, nivel superior, la Biroul teritorial Galați

Bibliografie

Rezultatele privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concurs

Rezultatele probei scrise - experți

Rezultatele probei scrise - șoferi

Rezultatul soluționării contestației domnului Măxinoiu Ștefan

 

 

 

 

ANUNȚ privind suspendarea concursului din data de 2 martie 2015, organizat de instituția Avocatul Poporului pentru ocuparea a 5 posturi vacante, personal de execuție (2 experți – studii superioare la Biroul Financiar, salarizare și resurse umane, 1 expert - studii superioare la Biroul administrativ, 2 șoferi – studii medii la Biroul administrativ) și a unui post temporar vacant de expert – studii superioare, personal de execuție la Biroul Teritorial Galați

 

 

ORDINUL nr.38 din 12 martie 2015 privind reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului din data de 2 martie 2015, organizat de instituția Avocatul Poporului pentru ocuparea a 5 posturi vacante, personal de execuție (2 experți - studii superioare la Biroul Financiar, salarizare și resurse umane, 1 expert - studii superioare la Biroul administrativ, 2 șoferi - studii medii la Biroul administrativ) și a unui post temporar vacant de expert - studii superioare, personal de execuție la Biroul Teritorial Galați

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier - personal de execuție de specialitate cu studii juridice, la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 16 aprilie 2015:

1. consilier - 2 posturi - nivel superior la sediul central

2. consilier - 1 post - la Centrul zonal Craiova

Bibliografie

Rezultatele privind selectarea dosarelor candidați

Rezultatele la proba scrisă de specialitate privind concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier - personal de execuţie de specialitate cu studii juridice, la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie, din data de 16 aprilie 2015

Rezultatele probei practice de calculator

Rezultat - proba practică de calculator ca urmare a contestației depusă de candidatul Filoti Ioan

Rezultat - proba de susţinere a interviului

Rezultat - proba scrisă la limba străină

Rezultatul - proba scrisă de limbă străină ca urmare a contestației depusă de candidatul Lixandru Horia-Alexe

Rezultatul final al concursului din 16 aprilie 2015

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează reluarea concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de expert la Biroul teritorial Galați, personal contractual - 16 aprilie 2015

Bibliografie

Rezultatele privind selectarea dosarelor candidați

Rezultatele la proba scrisă privind concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert la Biroul teritorial Galați

Rezultatele finale la proba scrisă de specialitate ca urmare a contestației depuse de doamna Lazea (Mihăilă) Cristina - Ileana

Rezultatele probei practice de calculator

Rezultat - proba de susținere a interviului

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant la Biroul teritorial Galați

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează în data de 20 aprilie 2015:

I. Reluarea concursului organizat în data de 2 martie 2015 pentru ocuparea a 3 posturi de expert la Biroul financiar, salarizare și resurse umane, la sediul central din București astfel:

1. 1 post expert specializare domeniul salarizare și resurse umane;

2. 1 post expert specializare domeniul financiar;

3. 1 post expert specializare domeniul administrativ, achiziții publice.

II. Concurs pentru ocuparea unui post expert specializare domeniul financiar.

Bibliografie

Rezultatele privind selectarea dosarelor candidați

Rezultatele probei scrise

Rezultatele probei practice de calculator

Rezultat - proba de susținere a interviului

Rezultatul final al concursului din 20 aprilie 2015

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează reluarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de șofer la Biroul financiar, salarizare și resurse umane, personal contractual - 21 aprilie 2015

Erata anunț

Bibliografie

Rezultatele privind selectarea dosarelor candidați

Rezultatele probei scrise

Rezultat contestație Boengiu Nicușor Daniel

Rezultatele probei practice

Rezultat - proba susținere a interviului

Rezultatul final al concursului din 21 aprilie 2015

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de expert la Domeniul drepturile copilului, ale familiei, pensionarilor, persoanelor cu handicap - 11 mai 2015

1. 2 posturi de expert/specialitate juridică

2. 1 post expert/specializare psihologie în domeniul protecției drepturilor copilului

Bibliografie

Rezultat privind selectarea dosarelor candidați

Rezultatul soluționării contestației domnului Filoti Ioan

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de consilier/specializare juridică la Domeniul armată, justiție, poliție, penitenciare - 11 mai 2015

Bibliografie

Rezultat privind selectarea dosarelor candidați

Rezultatele probei scrise

Rezultatele probei practice de calculator

Ordinul 72/18 mai 2015 privind reluarea întregii proceduri de organizare și desfășurare a concursului din data de 11 mai 2015, organizat de instituția Avocatul Poporului  pentru ocuparea a 3 posturi de consilieri, personal de execuție la Domeniul armată, justiție, poliție, penitenciare

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de consilier (specialiști-medici) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 10 iulie 2015

1. 1 post la sediul central

2. 3 posturi la Centrele zonale Craiova, Alba și Bacău

Bibliografie

! ERATĂ LA ANUNȚUL DIN 10 IULIE 2015

Se amâna etapa selecției dosarului de înscriere pentru data de 6 iulie 2015

Rezultat privind selectarea dosarelor candidați

Rezultat proba scrisă

Rezultatele interviului

Rezultate finale

PROCES-VERBAL  referitor la concursul din data de 10 iulie 2015, pentru ocuparea a 4 posturi vacante de consilieri (specialiști - medici)

 

! RELUAREA CONCURSULUI DIN DATA DE 11 MAI 2015

ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de consilier/specializare juridică la Domeniul armată, justiție, poliție, penitenciare - 13 iulie 2015

Bibliografie

Rezultat privind selectarea dosarelor

Rezultatele interviului

Ordinul 106/15 iulie 2015 privind reluarea întregii proceduri de organizare și desfășurare a concursului din data de 13 iulie 2015, organizat de instituția Avocatul Poporului  pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier/specializare juridică la Domeniul armată, justiție, poliție, penitenciare

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier (specialiști - asistenți sociali) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 5 august 2015

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Bacău)

Bibliografie

REZULTATELE privind selectarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 5 august 2015, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier (specialiști – asistenți sociali), la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier (specialiști - psihologi) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 8 septembrie 2015

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Alba)

3. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Craiova)

Bibliografie

REZULTATELE privind selectarea dosarelor candidaților

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilieri (specialiști - asistenți sociali) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 18 septembrie 2015

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Bacău)

Bibliografie

REZULTATELE privind selectarea dosarelor candidaților

Rezultatul privind selectarea dosarelor ca urmare a contestației depuse de doamna Anton Mihaela

Ordinul 156/21 septembrie 2015 privind suspendarea desfășurării concursului din data de 18 septembrie 2015, organizat de instituția Avocatul Poporului  pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilieri (specialiști - asistenți sociali) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție

Ordinul 165/21 septembrie 2015 privind reluarea întregii proceduri de organizare a concursului din data de 18 septembrie 2015, organizat de instituția Avocatul Poporului  pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilieri (specialiști - asistenți sociali) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de consilier (specialiști - medici) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 30 septembrie 2015

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Alba)

3. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Bacău)

4. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Craiova)

Bibliografie

NOTĂ cu privire la înscrierea la concurs

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează examen pentru promovarea în funcția de conducere (consilier-șef birou) și de execuție de specialitate (consilier) la Biroul financiar, salarizare și resurse umane - 30 septembrie 2015

Bibliografie

Notă privind candidaţii înscrişi la examenul de promovare

Rezultatele privind selectarea dosarelor candidaților

Rezultatele finale ale exemenului de promovare

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier (specialiști - psihologi) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 21 octombrie 2015

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Alba)

3. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Craiova)

Bibliografie

REZULTATELE privind selectarea dosarelor candidaților

Rezultatul privind soluționarea contestației depusă de candidatul Copăceanu Mihai

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 29 octombrie 2015

1. consilier (personal de execuție de specialitate cu studii juridice)

2. expert (personal de execuție de specialitate cu studii juridice)

Bibliografie

REZULTATELE privind selectarea dosarelor candidaților

Rezultat proba scrisă

Rezultat proba scrisă la limbă străină

Rezultatul probei practice de calculator

Rezultatul probei de susținere a interviului

Rezultat final

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de expert la Domeniul  proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe - 9 noiembrie 2015

Bibliografie

REZULTATELE privind selectarea dosarelor candidaților

Rezultat proba scrisă

Rezultatul probei practice de calculator

Rezultatul probei de susţinere a interviului

Rezultat final

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de consilier (specialiști-medici) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 7 decembrie 2015

1. 1 post la sediul central

2. 3 posturi la Centrele zonale Craiova, Alba și Bacău

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaților

Rezultatul probei scrise de specialitate

Proces-verbal privind corectarea și punctajul lucrării la proba scrisă de specialitate

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert (specialitate juridică) la Domeniul drepturile copilului, familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap - Biroul teritorial Suceava - 8 decembrie 2015

Bibliografie

Ordinul nr. 206/2 decembrie 2015 privind reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului din data de 8 decembrie 2015

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează, în data de 8 decembrie 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

1. 2 posturi de expert la Biroul financiar, salarizare și resurse umane

-1 post expert/studii superioare/specialitate juridică

-1 post expert/studii superioare/specialitate economică

2. 1 post de expert și 2 posturi de referent la Biroul administrativ

-  1 post expert/studii superioare/specialitate achiziții publice

- 1 post referent/studii medii/gestionar

- 1 post referent/studii medii/registratură

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaților

Rezultatul privind contestația formulată de dl. Mircescu Paul Daniel

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei practice de calculator

Rezultatul interviului

Rezultate finale

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante - 1 post de expert și un post de consilier, personal de execuție de specialitate cu studii juridice la Biroul contencios administrativ și juridic - 9 decembrie 2015

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaților

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei practice de calculator

Rezultatul interviului

Rezultate finale

 

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier (specializare juridică) la Domeniul armată, justiție, poliție, penitenciare - 11 ianuarie 2016

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaţilor

Rezultatul probei scrise de specialitate

Rezultat contestație

Rezultat proba practică de calculator

Rezultatul probei de susţinere a interviului

Rezultatul final

 

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilieri (specialiști - asistenți sociali) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 14 ianuarie 2016

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Bacău)

Bibliografie

Rezultatul privind selecția dosarelor candidaților

Rezultatul probei scrise de specialitate

Rezultatul probei de susţinere a interviului

Rezultatul probei de susținere a interviului ca urmare a contestației depusă de candidatul Bandraburu Mihai Adrian

Rezultatul final

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de experți - 16 februarie 2016:

1. 1 post expert/studii superioare/specializare juridică/Biroul financiar, salarizare și resurse umane

2. 1 post expert/studii superioare/specializare economică sau tehnică/IT/Biroul financiar, salarizare și resurse umane

3. 1 post expert/studii superioare/specializare economică/Biroul financiar, salarizare și resurse umane

4. 1 post expert/studii superioare economice sau tehnice/Biroul administrativ

Bibliografie

Rezultatul privind selecția dosarelor candidaților

Rezultatul probei scrise

Rezultat contestații

Rezultatul probei practice de utilizare a calculatorului

Rezultat proba interviului

Rezultat final

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante - 16 februarie 2016:

1. 1 post referent/studii medii/Biroul administrativ

2. 1 post șofer/studii medii/Biroul administrativ

Bibliografie

Rezultatul privind selecția dosarelor candidaților

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei practice de utilizare a calculatorului - postul de referent

Rezultatul probei practice de condus autoturismul - postul de șofer

Rezultatul contestației

Rezultat proba interviului

Rezultat final

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert - personal de execuție de specialitate cu studii economice la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 14 martie 2016

Bibliografie

Rezultatul privind selecția dosarelor candidaților

ORDIN nr.37 din 14 martie 2016 privind reluarea întregii proceduri de organizare și desfășurare a concursului din data de 14 martie 2016

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier - personal de execuție de specialitate cu studii juridice la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 15 martie 2016

Bibliografie

Notă

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de consilier (specialiști - medici) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 16 martie 2016

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Alba)

3. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Bacău)

4. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Craiova)

Bibliografie

Rezultatul privind selecția dosarelor candidaților

Rezultate în urma contestațiilor depuse

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul contestației privind proba interviu

Rezultat final

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier (specialiști - psihologi) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 25 martie 2016

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Alba)

3. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Craiova)

Bibliografie

Rezultatul privind selecția dosarelor candidaților

Rezultat contestație

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier (specialiști - psihologi) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 17 mai 2016

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Alba)

3. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Craiova)

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaților înscriși

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final

 

 

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier - personal de execuție de specialitate cu studii juridice la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 16 mai 2016

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaților înscriși

Rezultatul probei scrise

Rezultatul examenului de limbă străină

Rezultatul probei practice de calculator

Rezultatul probei interviului

Rezultatul final

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer la Biroul administrativ - 30 mai 2016

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaților înscriși

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei practice de condus autoturismul

Rezultatul probei interviului

Rezultatul final

 

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier (specialiști - psihologi) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 17 iunie 2016

1. consilier (1 post - nivel superior, la sediul central din București)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Craiova)

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaților înscriși

Rezultatul probei scrise

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent, personal de execuție cu studii medii la Biroul administrativ - 28 iunie 2016

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaților înscriși

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei practice de utilizare a calculatorului

Rezultatul probei interviului

Rezultatul final

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier (specialiști - medici) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 8 august 2016

1. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Alba)

2. consilier (1 post - nivel superior, la Centrul zonal Bacău)

Bibliografie

Rezultatul privind selectarea dosarelor candidaților înscriși

Rezultatul în urma soluționării contestației

INFORMARE

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert (specializare juridică) la Biroul financiar, salarizare și resurse umane - 12 decembrie 2016

Bibliografie

Ordin privind anularea concursului

 

! ANUNȚ - Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de consilier (specialiști - medici) la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție - 19 decembrie 2016

1. 1 post la Centrul zonal Alba

2. 1 post la Centrul zonal Bacău

Bibliografie

Notă privind înscrierea la concurs